MKA Hållbarhet lanserar en onlinebaserad utbildning i hållbarhetsredovisning

Som en del i MKA Hållbarhets erbjudande inom utbildning lanserar vi nu den onlinebaserade utbildningen i hållbarhetsredovisning. Utbildningen leds av vår grundare Maria Karlsson och riktar sig till ledare och medarbetare inom medelstora och stora företag som vill få en inblick i och en ökad förståelse för fördelarna och utmaningarna med att hållbarhetsredovisa.

”Det här är den andra utbildningen som vi har tagit fram i samarbete med Diploma Utbildning, ett samarbete som vi hoppas kommer att utvecklas ytterligare framöver. På så sätt får vi möjlighet att nå ut med vår kunskap inom hållbarhet till en bred målgrupp.” – Maria Karlsson

Under utbildningen får du lära dig hur du upprättar en hållbarhetsredovisning enligt kraven i årsredovisningslagen. Vi går även igenom ett antal frivilliga riktlinjer och standarder för hållbarhetsredovisning. Utbildningen ger ett diplom som visar att du har utvecklat kunskaperna.

Du hittar utbildningen på  https://www.diplomautbildning.se/utbildning/Hallbarhetsredovisning/245/

Om Diploma Utbildning
Diploma Utbildning arbetar med att digitalisera utbildning så att man enkelt kan utbildas när och var man vill.

Läs mer om Diploma Utbildning på http://www.diplomautbildning.se/

MKA Hållbarhet lanserar en onlinebaserad utbildning i ekologiskt hållbar utveckling

Som en del i MKA Hållbarhets erbjudande inom utbildning lanserar vi nu den onlinebaserade grundkursen i ekologiskt hållbar utveckling som vi har tagit fram i samarbete med Diploma Utbildning.

Utbildningen leds av vår grundare Maria Karlsson och riktar sig till ledare och medarbetare inom offentlig, privat och ideell sektor som vill arbeta strukturerat med ekologiskt hållbar utveckling inom sina verksamheter.

”Det här är den första utbildningen som MKA Hållbarhet lanserar i samarbete med Diploma Utbildning. Om du vill utveckla kunskaper för att kunna minska din miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling är grundkursen i ekologiskt hållbar utveckling en bra start. Snart kommer vi även att lansera en utbildning i hållbarhetsredovisning och vi planerar att utveckla fler utbildningar i framtiden”- Maria Karlsson

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom området ekologisk hållbar utveckling samtidigt som du får med dig konkreta verktyg som du kan använda för att arbeta med frågorna i din verksamhet. Utbildningen ger ett diplom som visar att du har utvecklat kunskaperna.

Du hittar utbildningen på https://www.diplomautbildning.se/utbildning/Ekologiskt-hallbar-utveckling-Grundkurs/235/

Om Diploma Utbildning
Diploma Utbildning arbetar med att digitalisera utbildning så att man enkelt kan utbildas när och var man vill.

Läs mer om Diploma Utbildning på http://www.diplomautbildning.se/