VÅRA TJÄNSTER

MKA Hållbarhet erbjuder tjänster inom strategiskt hållbarhetsarbete, hållbarhetsredovisning och utbildning. Som ett komplement erbjuder vi även föreläsningar kring hur företag kan utveckla ett affärsmässigt hållbarhetsarbete och kommunicera kring detta. Hållbarhetskommunikation löper som en röd tråd i allt vårt arbete. Kontakta oss för att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa er att utveckla och kommunicera ert hållbarhetsarbete.

STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE

Vi hjälper mindre och medelstora företag att utveckla ett affärsmässigt hållbarhetsarbete och prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta att arbeta med. Ett strategiskt hållbarhetsarbete blir relevant och lönsamt för er och era intressenter. Vi kan även stötta er i att sätta upp mål för hållbarhetsarbetet och att ta fram en plan för hur dessa ska nås samt system för uppföljning.

MKA Hållbarhet Utbildning

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vi är specialister inom området hållbarhetsredovisning och kan bland annat hjälpa er att upprätta en hållbarhetsredovisning som följer kraven i årsredovisningslagen. En tydlig kommunikation av ert hållbarhetsarbete bygger förtroende hos kunder, medarbetare, ägare och potentiella investerare samtidigt som ni bygger ert varumärke och får en bättre förståelse för er påverkan och era möjligheter.

UTBILDNING

Vi erbjuder utbildningspaket framtagna för att stötta företagsledningar i mindre och medelstora företag med hållbarhetsarbetet. Vårt erbjudande inom utbildning står på två ben med webbaserade utbildningar samt möjligheten att utforma och anpassa utbildningspaket utifrån era specifika behov.

%d