OM OSS

VAD VI GÖR

MKA Hållbarhet erbjuder värdeskapande rådgivning som stödjer företagsledningar inom mindre och medelstora företag att utveckla ett affärsmässigt och effektivt hållbarhetsarbete. Hållbarhet handlar om att ta ansvar för sina medarbetare, kunder, leverantörer, miljön och för samhället runtomkring oss. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt frågor att prioritera. Då blir hållbarhetsarbetet relevant och lönsamt.

Bland våra kunder finns företag som är precis i början av sitt hållbarhetsarbete men även företag som har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Vi vänder oss till en bred målgrupp för att nå ut till många med vår kompetens och sprida vikten av hållbarhetsarbete.

VAD VI VILL

Vi startade 2013 och vår vision är att MKA Hållbarhet ska vara en välkänd rådgivare inom hållbarhet som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det gör vi genom att öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor hos mindre och medelstora företag. Enligt Tillväxtverket står dessa företag för ungefär 60 procent av omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet och de sysselsätter ungefär två tredjedelar av de anställda.

Vi vill även öka medvetenheten kring dessa frågor hos nästa generations ledare, företagare och medarbetare. Sedan starten har därför initiativet Unga Sociala Entreprenörer ingått som en viktig del i verksamheten. Genom Unga Sociala Entreprenörer stöttar vi lärare och skolledningar i deras arbete med hållbarhet och entreprenörskap. De har i sin tur möjlighet att nå fram till sina elever med budskapet att det går att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Läs mer om MKA Hållbarhets arbete med Unga Sociala Entreprenörer här.

VÅRA VÄRDERINGAR

RESPEKT – vi bemöter alla med respekt

ANSVAR – vi tar ansvar för de uppdrag vi arbetar med och för vårt agerande

EMPATI – vi visar empati gentemot varandra och vår omvärld

ENGAGEMANG – vi har ett stort engagemang för våra kunder och för den verksamhet vi bedriver

MKA 11

 

%d bloggare gillar detta: