Växtvård

Växtvård är ett familjeföretag med omkring fem medarbetare som arbetar med växtinredning, växtuthyrning och skötselavtal gentemot företag och andra organisationer. Med visionen ”en grönare dag är en skönare dag” vill de bidra till mer trivsamma kontorslokaler med mer växtlighet samtidigt som de månar om miljön.

Företaget har successivt utvecklat sitt hållbarhetsarbete och idag finns tre prioriterade områden som de fokuserar på:

  • Tjänster och produkter
  • Företagets interna miljöarbete
  • Företagets samhällsengagemang

Idag använder Växtvård endast biologiska bekämpningsmedel, prioriterar lokala inköp och jobbar för att minska svinn. De jobbar även med att föra en dialog kring hållbarhet med sina kunder och leverantörer och har nyligen bytt ut några av sina leverantörer som inte uppfyllde deras krav till förmån för leverantörer som har tydliga policys och mål för hållbarhet. Genom att ställa krav på en av leverantörerna har de dessutom fått dem att ta fram en miljöpolicy.

Under 2016 utvecklades ett dokument som sammanfattar Växtvårds hållbarhetsarbete och som även används för att styra, utveckla och följa upp arbetet.

%d bloggare gillar detta: