Plast i havet

Förbud mot ett flertal engångsartiklar av plast inom EU – Så kan ert företag minska plastanvändningen

I förra veckan röstade EU-parlamentet för ett förslag om minskad plastanvändning och ett förbud mot ett antal engångsartiklar däribland; sugrör, bestick och lock till dryckesbehållare. Förslaget om förbud mot försäljning av engångsartiklar väntas träda i kraft redan år 2021. Detta är en del av EU:s övergripande strategi för en mer hållbar ekonomisk modell som syftar till att minska plastanvändningen och dess miljöpåverkan. Förutom förbudet mot engångsartiklar kommer även ett utökat producentansvar att införas som innebär att producenter till allt större del kommer att bära kostnaderna för avfallshanteringen.

Varför är plast dåligt?

  • Bidrar till nedskräpning – en stor del av plasten som förbrukas hamnar ute i miljön där den skapar problem.
  • Är baserat på fossil råvara – idag går en tiondel av all olja som konsumeras i världen till plastanvändning. Av detta utgörs ca hälften av engångsartiklar.
  • Har en negativ inverkan på växter och djur genom att utsöndra kemikalier
  • Är inte biologiskt nedbrytbart
  • Bildar mikroplaster – plast nöts efter en tid i naturen ner till mindre partiklar. Dessa partiklar har negativa effekter på vattenlevande organismer och fåglar.

Fem sätt att minska er plastanvändning

  1. Ta betalt för era plastpåsar eller varför inte byta ut dem mot papperskassar? – Säljer ni varor ta betalt för påsarna för att minska onödig konsumtion. När ni köper varor, skippa påsen helt eller ta med en egen.
  2. Minimera onödig konsumtion – Fundera på om ni behöver köpa in en ny produkt eller om det går att återanvända era befintliga plastprodukter i större utsträckning. Tänk på vad ni slänger på jobbet och om det finns andra alternativ.
  3. Vid inköp, prioritera produkter av alternativa material där det är möjligt och försök annars att välja återvunnen plast. Genom att ställa krav på era leverantörer kommer efterfrågan på återvunnen plast att öka.
  4. Sortera ert avfall för plastförpackningar – på så sätt möjliggörs att mer av plasten går till återvinning. Placera ut separata behållare med tydlig märkning för plaståtervinning på arbetsplatsen för att göra det enkelt för era medarbetare att källsortera.
  5. Undvik engångsartiklar i plast när ni arrangerar olika evenemang på arbetsplatsen.

Hur gör ni för att minska er plastanvändning? Tipsa gärna genom en kommentar nedan!