Så håller du uppe farten i hållbarhetsarbetet under coronapandemin

Foto av fauxels från Pexels.

Vi vet ännu inte vilka effekter som covid-19 kommer att ha på hållbarhetsarbetet och den globala utvecklingen, men experter runt om i världen varnar för att det kommer att ha en negativ påverkan. Bland annat förutspår ungefär hälften av experterna i årets undersökning från Globescan att covid-19 drar ner hållbarhetsprioriteringarna.

För den som inte vill tappa tempo i hållbarhetsarbetet under pandemin finns det dock en hel del saker att göra.

#1 Fokusera på att bli mer resurseffektiv. Resurseffektivitet, det vill säga förmågan att hushålla med resurser, är en av grundpelarna i hållbarhetsarbetet. Genom att se över era möjligheter att använda mindre resurser i form av till exempel el, bränslen, råvaror, kontorsmaterial och IT-produkter har ni möjlighet att bidra till en mer hållbar konsumtion samtidigt som ni sparar pengar. Kan ni till exempel bli bättre på att återanvända produkter? Är det bättre att leasa eller hyra vissa produkter än att köpa dem? Kan ni minska era utskrifter genom att ha dubbelsidiga utskrifter som standard eller ibland inte skriva ut alls? Behöver lamporna vara tända i varje rum på kontoret jämt, eller kan ni installera timers? Det finns hur mycket som helst att göra inom det här området!  

#2 Lägg extra fokus på medarbetarnas hälsa. Pandemin ger oss möjlighet att fokusera extra mycket på medarbetarnas hälsa, såväl den fysiska som den psykosociala. Erbjuder ni en coronasäker arbetsmiljö eller behöver ni vidta ytterligare åtgärder för att era medarbetare ska känna sig trygga? Har ni en strategi för hur ni hanterar hemarbete för att säkerställa en god psykosocial och ergonomiskt riktig arbetsmiljö för medarbetarna? Kan ni dra lärdomar av de rutiner som ni har infört som en följd av pandemin, är det idé att behålla dessa även i framtiden även om risken att smittas av covid-19 minskar?  

#3 Ta tillfället i akt att investera i och utvärdera digitala lösningars möjligheter och utmaningar. Hemarbete och avsaknaden av fysiska möten ger goda möjligheter att utvärdera det alltmer digitala arbetssätt som har blivit en konsekvens av pandemin. Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta? Kan det exempelvis minska er miljöpåverkan från tjänsteresor? Hur fungerar IT-säkerheten för såväl medarbetare som kunder vid hemarbete? Har ni koll på hur de digitala produkterna som ni köper produceras? Finns det några ytterligare etiska frågeställningar att ta hänsyn till när allt sker digitalt?

Du kanske har ännu fler förslag på hur man kan undvika att tappa tempo i hållbarhetsarbetet under pandemin? Skriv gärna en kommentar och dela med dig!

Semestra hållbart – miljömedveten semester

Semester är för många ett välbehövligt avbrott från vardagens stress. Ökad turism kan bidra med positiva effekter i form av ekonomisk utveckling och socialt och kulturellt utbyte. Turismen för samtidigt med sig en rad nackdelar såsom förorenat vatten, ökad nedskräpning, exploatering av attraktiva landskap, undanträngd lokalbefolkning och inte minst ett ökat utsläpp av växthusgaser.

Istället för att skuldbelägga människor med begrepp som flygskam tror vi att det behövs en ökad klimatmedvetenhet där vi genom medvetna val kan fokusera på att hitta möjligheter för att semestra mer hållbart. I det här inlägget delar vi därför med oss av våra bästa tips för att göra er semester mer klimatmedveten. Inlägget är uppdelat i tre delar – resmålet, resan och vistelsen.

Resmålet

Om ditt mål med semestern är att ligga på en strand eller njuta i en hängmatta finns det oftast ingen större anledning att åka för långt bort. Fundera istället på vilka möjligheter det finns att semestra i närområdet. Här är några tips:

 • Hemester, ta vara på tillfället att utforska närområdet och se vad det finns för gömda skatter på hemmaplan.
 • Välj ett närmare resmål före ett långväga. 
 • Ska du resa långt bort? Försök att vara borta en längre tid och utnyttja tiden när du väl reser.

Resan

När det gäller själva resan, överväg att välja det mest klimatsmarta färdmedlet. Några exempel:

 • Ska du till närmaste badstrand? Ta en cykeltur om det är inom rimligt avstånd.
 • Inom Sverige och Europa finns det goda möjligheter att ta tåget. Att åka tåg är ett spännande och bekvämt sätt att resa där du slipper incheckning av bagage och transfer till och från flygplatser. Om du åker långt, passa på att stanna till på något trevligt ställe på vägen istället för att ta hela resan i ett sträck.
 • Ska du längre bort är oftast flyget det enda alternativet. Välj då en resa med få mellanlandningar. Ett tips är även att sortera resorna efter CO2-utsläpp, vilket går att göra på flera digitala plattformar för flygresor.

Vistelsen

Under själva vistelsen finns det också möjlighet att minimera miljöpåverkan genom att planera i förväg och anamma en mer hållbar livsstil. Läs mer på medvetenkonsumtion.se om att vara ”Medveten turist”. Här följer även några tips:

 • Undvik all-inclusive – passa istället på att äta lokalt och bidra till den lokala turistnäringen.
 • Ha kvar miljömedvetenheten som du har hemma – återvinn ditt skräp, spara vatten, ät efter säsong, m.m.
 • Gå, åk kollektivt eller hyr en cykel när du väl är på plats.
 • Shoppa med förnuft – köp inte sånt du inte behöver.

Att bryta semestervanor kan vara svårt, men genom att fundera kring vilka alternativ som finns och göra medvetna val kan du göra semestern mer hållbar.

Vill du veta mer om hur du kan göra medvetna val och skapa hållbara beteendeförändringar? Kolla in vårt tidigare inlägg om Nudging – En strategi för mer hållbara beteenden.

stairs

Nudging – en strategi för mer hållbara beteenden

Vi möts ständigt av uppmaningar att förändra något till det bättre. Det kan handla om att leva hälsosammare, stressa mindre eller att köra mindre bil till förmån för miljön. Vi vet kanske vad vi bör göra för att uppnå en förändring men det kan vara svårt att få till det i praktiken. Känns det igen? 

Nudging kan hjälpa oss att gå från vilja till handling genom att göra det enkelt för oss att välja rätt.

Vad är nudging? 

Nudging innebär att ”knuffa” en individ mot ett önskvärt beteende. Manipulativt, kanske vissa kan tycka? Men vi blir dagligen utsatta för information som påverkar våra beslut på olika sätt. Nudging skiljer sig egentligen inte nämnvärt från marknadsföring eller ledarskap som också i grund och botten används för att förändra människors beteende. 

Ett välkänt exempel på nudging är den nederländska flygplatsen Schiphol som minskade sina städkostnader drastiskt genom att låta en bild på en fluga pryda insidan av pissoarerna så att männen försökte pricka flugan istället för att kissa utanför. Ett annat är Nordic Choice hotels som minskade matsvinnet med 20% efter att ha minskat storleken på sina tallrikar. 

Ovanstående exempel visar på hur man utan att egentligen tillsätta resurser, utan endast med lite kreativitet, enkelt kan införa förbättringar som både är lönsamma och underlättar för individen. 

Fyra strategier för nudging 

Här följer några olika strategier för nudging och exempel på hur det kan användas. 

 1. Förenklad information och inramning –Tydliggör vilka produkter eller tjänster som är mer hållbara genom att till exempel använda olika hållbarhetsmärkningar eller certifieringar
 2. Förval –Låt standardalternativet vara ikryssat. Använd till exempel dubbelsidig utskrift som standard eller välj vegetarisk kost som förval på en eventinbjudan.
 3. Feedback och sociala normer –Föregå med gott exempel genom att till exempel ta cykeln till jobbet, källsortera eller släcka lampor. På så sätt har du möjlighet att skapa en positiv norm på arbetsplatsen. 
 4. Förändring av fysisk miljö –Minskning av tallriksstorleken eller strategisk placering av papperskorgar är ett par exempel på hur man genom förändringar i den fysiska miljön kan ändra individers beteenden.

Vilken nudgingstrategi föredrar ni? 

Fundera på hur ni på ett kreativt sätt kan använda nudging i er verksamhet för att uppmuntra till förändrade beteenden bland era kunder eller anställda. Förändringarna kan leda till ökad lönsamhet och samtidigt främja ert hållbarhetsarbete. 

Källa: Naturvårdsverket 2014

Plast i havet

Förbud mot ett flertal engångsartiklar av plast inom EU – Så kan ert företag minska plastanvändningen

I förra veckan röstade EU-parlamentet för ett förslag om minskad plastanvändning och ett förbud mot ett antal engångsartiklar däribland; sugrör, bestick och lock till dryckesbehållare. Förslaget om förbud mot försäljning av engångsartiklar väntas träda i kraft redan år 2021. Detta är en del av EU:s övergripande strategi för en mer hållbar ekonomisk modell som syftar till att minska plastanvändningen och dess miljöpåverkan. Förutom förbudet mot engångsartiklar kommer även ett utökat producentansvar att införas som innebär att producenter till allt större del kommer att bära kostnaderna för avfallshanteringen.

Varför är plast dåligt?

 • Bidrar till nedskräpning – en stor del av plasten som förbrukas hamnar ute i miljön där den skapar problem.
 • Är baserat på fossil råvara – idag går en tiondel av all olja som konsumeras i världen till plastanvändning. Av detta utgörs ca hälften av engångsartiklar.
 • Har en negativ inverkan på växter och djur genom att utsöndra kemikalier
 • Är inte biologiskt nedbrytbart
 • Bildar mikroplaster – plast nöts efter en tid i naturen ner till mindre partiklar. Dessa partiklar har negativa effekter på vattenlevande organismer och fåglar.

Fem sätt att minska er plastanvändning

 1. Ta betalt för era plastpåsar eller varför inte byta ut dem mot papperskassar? – Säljer ni varor ta betalt för påsarna för att minska onödig konsumtion. När ni köper varor, skippa påsen helt eller ta med en egen.
 2. Minimera onödig konsumtion – Fundera på om ni behöver köpa in en ny produkt eller om det går att återanvända era befintliga plastprodukter i större utsträckning. Tänk på vad ni slänger på jobbet och om det finns andra alternativ.
 3. Vid inköp, prioritera produkter av alternativa material där det är möjligt och försök annars att välja återvunnen plast. Genom att ställa krav på era leverantörer kommer efterfrågan på återvunnen plast att öka.
 4. Sortera ert avfall för plastförpackningar – på så sätt möjliggörs att mer av plasten går till återvinning. Placera ut separata behållare med tydlig märkning för plaståtervinning på arbetsplatsen för att göra det enkelt för era medarbetare att källsortera.
 5. Undvik engångsartiklar i plast när ni arrangerar olika evenemang på arbetsplatsen.

Hur gör ni för att minska er plastanvändning? Tipsa gärna genom en kommentar nedan!