Elkraft Sverige

Elkraft Sveriges affärsidé är att erbjuda den lägsta totala energikostnaden och den enklaste administrationen. De är en erfaren elleverantör med ett 40-tal anställda och är väl förtrogna med såväl den tekniska som den ekonomiska utvecklingen på marknaden. Förutom att leverera el erbjuder Elkraft Sverige även ett flertal tekniska tjänster som hjälper kunderna att uppnå̊ en effektiv energianvändning. Minskad energianvändning leder både till minskad miljöpåverkan och minskade kostnader.

Elkraft Sverige är sedan tidigare certifierade utifrån ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Under 2017 tog de ytterligare ett steg genom att ta fram sin första hållbarhetsredovisning enligt kraven i Årsredovisningslagen samt GRI Standards. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i företagets ledningssystem vilket har skapat en röd tråd mellan ledningssystemet och hållbarhetsredovisningen. Redovisningen fungerar därmed som en uppföljning av de nyckeltal och mål som har definierats inom ramen för ledningssystemet.

%d bloggare gillar detta: