Prova gärna min helt nya webbutbildning CSR och Hållbarhet

Som en del i MKA Hållbarhets erbjudande inom utbildning lanseras nu webbutbildningen CSR och Hållbarhet. Utbildningen har tagits fram i samarbete med Diploma Utbildning och riktar sig till ledare och medarbetare i små och medelstora företag.

Se utbildningstrailern nedan. Du hittar webbutbildningen här.

Medarbetarna, tjänsteföretagets viktigaste resurs – 5 anledningar till att satsa på social hållbarhet för att skapa en attraktiv arbetsplats och konkurrensfördelar

I många sammanhang nämns att medarbetarna är företagets viktigaste resurs, särskilt när det gäller tjänsteproducerande företag där medarbetarna utgör en central del av affärsmodellen.

Helt enkelt – om personalen mår bra mår även företaget bra!

Det vi brukar kalla för social hållbarhet handlar om människorna som berörs av företagets aktiviteter både internt och externt och kan röra frågor som demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och livsstil.

I praktiken rör det sig om att skapa förutsättningar över tid för goda och rättvisa arbetsförhållanden både på arbetsplatsen, hos leverantörer och samhället i stort. Ur ett medarbetarperspektiv kan det handla om att främja en hälsosam livsstil och att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Det handlar i korthet om det vi gör för att personalen ska trivas på jobbet. Nöjda medarbetare gör ett bättre jobb, är mer motiverade och lever ett hälsosammare liv.

5 anledningar till att arbeta med social hållbarhet på arbetsplatsen

  1. Bygger identitet hos medarbetare –För att kunna samarbeta och sträva mot samma mål behöver ni dela samma grundläggande värderingar. Detta skapar en samhörighet mellan anställda och gör att de identifierar sig med företaget.
  2. Medarbetarna är företagets ansikte utåt – En av de första frågorna som ställs när vi presenterar oss för nya människor är vad vi jobbar med. Vårt yrkesliv är idag en stor del av vår identitet och säger mycket om vilka vi är. Stolta medarbetare som trivs på jobbet kommer att tala gott om företaget och sprida en positiv bild av varumärket till bekanta.
  3. Friska och nöjda medarbetare är effektivare, har ett bättre kundbemötande och lägre sjukfrånvaro – Personal som trivs på jobbet och har god hälsa ger också minskade kostnader och konkurrensfördelar på lång sikt.
  4. Möta förväntningar hos framtida anställda – Unga människor ställer idag högre krav på företags värderingar och dess arbete med sociala och miljömässiga frågor. Då kan arbetet med kulturfrågor och värdegrund vara avgörande för att bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare.
  5. Stimulerar kreativitet, problemlösning och innovation – genom att människor känner sig delaktiga och behövda kan förutsättningar för engagemang och kreativa idéer skapas vilket på sikt kan ge konkurrensfördelar.

Att varje individ känner ett personligt engagemang är en förutsättning för att över tid må bra och utvecklas på jobbet. Sätt igång med hållbarhetsarbetet idag och ta del av fördelarna som både era medarbetare och ni som företag vinner på i längden. Här hittar ni några goda exempel på hur ni kan påbörja hållbarhetsarbetet.