Så håller du uppe farten i hållbarhetsarbetet under coronapandemin

Foto av fauxels från Pexels.

Vi vet ännu inte vilka effekter som covid-19 kommer att ha på hållbarhetsarbetet och den globala utvecklingen, men experter runt om i världen varnar för att det kommer att ha en negativ påverkan. Bland annat förutspår ungefär hälften av experterna i årets undersökning från Globescan att covid-19 drar ner hållbarhetsprioriteringarna.

För den som inte vill tappa tempo i hållbarhetsarbetet under pandemin finns det dock en hel del saker att göra.

#1 Fokusera på att bli mer resurseffektiv. Resurseffektivitet, det vill säga förmågan att hushålla med resurser, är en av grundpelarna i hållbarhetsarbetet. Genom att se över era möjligheter att använda mindre resurser i form av till exempel el, bränslen, råvaror, kontorsmaterial och IT-produkter har ni möjlighet att bidra till en mer hållbar konsumtion samtidigt som ni sparar pengar. Kan ni till exempel bli bättre på att återanvända produkter? Är det bättre att leasa eller hyra vissa produkter än att köpa dem? Kan ni minska era utskrifter genom att ha dubbelsidiga utskrifter som standard eller ibland inte skriva ut alls? Behöver lamporna vara tända i varje rum på kontoret jämt, eller kan ni installera timers? Det finns hur mycket som helst att göra inom det här området!  

#2 Lägg extra fokus på medarbetarnas hälsa. Pandemin ger oss möjlighet att fokusera extra mycket på medarbetarnas hälsa, såväl den fysiska som den psykosociala. Erbjuder ni en coronasäker arbetsmiljö eller behöver ni vidta ytterligare åtgärder för att era medarbetare ska känna sig trygga? Har ni en strategi för hur ni hanterar hemarbete för att säkerställa en god psykosocial och ergonomiskt riktig arbetsmiljö för medarbetarna? Kan ni dra lärdomar av de rutiner som ni har infört som en följd av pandemin, är det idé att behålla dessa även i framtiden även om risken att smittas av covid-19 minskar?  

#3 Ta tillfället i akt att investera i och utvärdera digitala lösningars möjligheter och utmaningar. Hemarbete och avsaknaden av fysiska möten ger goda möjligheter att utvärdera det alltmer digitala arbetssätt som har blivit en konsekvens av pandemin. Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta? Kan det exempelvis minska er miljöpåverkan från tjänsteresor? Hur fungerar IT-säkerheten för såväl medarbetare som kunder vid hemarbete? Har ni koll på hur de digitala produkterna som ni köper produceras? Finns det några ytterligare etiska frågeställningar att ta hänsyn till när allt sker digitalt?

Du kanske har ännu fler förslag på hur man kan undvika att tappa tempo i hållbarhetsarbetet under pandemin? Skriv gärna en kommentar och dela med dig!

Siktar du på att bli koldioxidneutral? Eller kanske klimatpositiv?

Inom hållbarhetsområdet används många begrepp och det är inte alltid lätt att förstå vad som menas när företag sätter mål att de till exempel ska bli klimatpositiva. Nedan reder vi ut begreppen koldioxidneutral, klimatneutral, nollutsläpp och klimatpositiv.

Koldioxidneutral

Om du vill bli koldioxidneutral bör du i första hand undvika att släppa ut koldioxid till atmosfären genom att till exempel åka tåg istället för att flyga, använda fossilfria bränslen istället för fossila bränslen och köpa fossilfri el och värme.

Om det inte går att helt undvika koldioxidutsläpp kan du klimatkompensera. Klimatkompensation innebär att du stödjer exempelvis ett trädplanteringsprojekt som binder lika mycket koldioxid som du har släppt ut.

Klimatneutral

I begreppet klimatneutral räknas även andra växthusgaser än koldioxid in i din klimatpåverkan. Även här bör du i fösta hand undvika att släppa ut växthusgaser till atmosfären genom att i princip genomföra samma åtgärder som om du siktar på att bli koldioxidneutral. I andra hand kan du kompensera för dina utsläpp.

Om du till exempel använder en kalkylator för att räkna ut din klimatpåverkan är det bra att dubbelkolla om denna även räknar in utsläppen från andra växthusgaser än koldioxid, många gånger gör kalkylatorerna det.

Nollutsläpp

För att uppnå nollutsläpp kan du inte använda klimatkompensation utan du behöver helt och hållet fokusera på att undvika att släppa ut växthusgaser till atmosfären. Många skulle nog därför säga att det är bättre för vår miljö och vårt klimat att eftersträva nollutsläpp än att eftersträva att bli koldioxidneutral eller klimatneutral. 

Klimatpositiv

Det finns ingen tydlig definition av begreppet klimatpositiv men i praktiken innebär det att du tar upp mer koldioxid från atmosfären än du släpper ut. Istället för att balansera utsläppen och ligga på noll ligger dina utsläpp alltså på minus.

Vilka steg kan du eller din organisation ta för att uppnå koldioxidneutralitet, klimatneutralitet, klimatpositivitet eller nollutsläpp? Läs mer om detta i kommande blogginlägg.