BLOGG

julklapp

Julklapp till medarbetarna? – Hållbara alternativ för att visa uppskattning

Julklappar till medarbetare är vanligt och uppfattas i regel positivt av anställda. Vi har i tidigare blogginlägg belyst vikten av att ta hand om sina anställda men frågan är om det verkligen är så många som uppskattar den där muggen med företagsloggan eller knivsetet som egentligen inte behövs? 

I det här blogginlägget kommer vi att titta på hur det går att tänka kring julklappar på företaget. Syftet är att inspirera till att ge något som uppskattas men som samtidigt kan vara ett mer hållbart alternativ. Här är några förslag:

Gör något tillsammans

Anordna en jullunch eller annan aktivitet som skapar sammanhållning och uppskattning och gör det till något extra trevligt som ni gör tillsammans. Det är ju trots allt det som är syftet!

Ge en gåva till välgörenhet

Gör skillnad för andra genom att skänka en slant till en hjälporganisation. Skapa en omröstning och välj tillsammans ut en välgörenhetsorganisation ni gillar eller som är i linje med er verksamhet. Tänk dock på att en gåva till välgörenhet som julklapp beskattas som lön. Det innebär att det inteär avdragsgillt på samma sätt som andra julklappar till medarbetare. 

Klimatkompensera era anställda

Klimatkompensation är inte lösningen på alla problem men kan vara ett konkret sätt att bidra till att en del av utsläppen av växthusgaser för era anställda kompenseras. Klimatkompensering görs genom att man betalar för träd som binder motsvarande mängd koldioxid som den mängd utsläpp man vill kompensera för. Trädplanteringen sker ofta i utvecklingsländer. 

Avsätt en summa till de anställdas pensionssparande

Gör som IKEA och avsätt en summa till era anställdas pensioner. Det är ett konkret sätt att visa uppskattning på och kommer säkerligen tas emot positivt av era medarbetare.

Om ni ändå vill ge en julklapp 

Ge något med en tydlig hållbarhetsprägel. Årets julklapp 2018 är det återvunna plagget, så varför inte välja en produkt i återvunnet material? 

Genom att visa att ni gör ett medvetet val visar ni på att ni är nytänkande och värderar dessa frågor högt!

Medarbetarna, tjänsteföretagets viktigaste resurs – 5 anledningar till att satsa på social hållbarhet för att skapa en attraktiv arbetsplats och konkurrensfördelar

I många sammanhang nämns att medarbetarna är företagets viktigaste resurs, särskilt när det gäller tjänsteproducerande företag där medarbetarna utgör en central del av affärsmodellen.

Helt enkelt – om personalen mår bra mår även företaget bra!

Det vi brukar kalla för social hållbarhet handlar om människorna som berörs av företagets aktiviteter både internt och externt och kan röra frågor som demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och livsstil.

I praktiken rör det sig om att skapa förutsättningar över tid för goda och rättvisa arbetsförhållanden både på arbetsplatsen, hos leverantörer och samhället i stort. Ur ett medarbetarperspektiv kan det handla om att främja en hälsosam livsstil och att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Det handlar i korthet om det vi gör för att personalen ska trivas på jobbet. Nöjda medarbetare gör ett bättre jobb, är mer motiverade och lever ett hälsosammare liv.

5 anledningar till att arbeta med social hållbarhet på arbetsplatsen

 1. Bygger identitet hos medarbetare –För att kunna samarbeta och sträva mot samma mål behöver ni dela samma grundläggande värderingar. Detta skapar en samhörighet mellan anställda och gör att de identifierar sig med företaget.
 2. Medarbetarna är företagets ansikte utåt – En av de första frågorna som ställs när vi presenterar oss för nya människor är vad vi jobbar med. Vårt yrkesliv är idag en stor del av vår identitet och säger mycket om vilka vi är. Stolta medarbetare som trivs på jobbet kommer att tala gott om företaget och sprida en positiv bild av varumärket till bekanta.
 3. Friska och nöjda medarbetare är effektivare, har ett bättre kundbemötande och lägre sjukfrånvaro – Personal som trivs på jobbet och har god hälsa ger också minskade kostnader och konkurrensfördelar på lång sikt.
 4. Möta förväntningar hos framtida anställda – Unga människor ställer idag högre krav på företags värderingar och dess arbete med sociala och miljömässiga frågor. Då kan arbetet med kulturfrågor och värdegrund vara avgörande för att bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare.
 5. Stimulerar kreativitet, problemlösning och innovation – genom att människor känner sig delaktiga och behövda kan förutsättningar för engagemang och kreativa idéer skapas vilket på sikt kan ge konkurrensfördelar.

Att varje individ känner ett personligt engagemang är en förutsättning för att över tid må bra och utvecklas på jobbet. Sätt igång med hållbarhetsarbetet idag och ta del av fördelarna som både era medarbetare och ni som företag vinner på i längden. Här hittar ni några goda exempel på hur ni kan påbörja hållbarhetsarbetet.

Plast i havet

Förbud mot ett flertal engångsartiklar av plast inom EU – Så kan ert företag minska plastanvändningen

I förra veckan röstade EU-parlamentet för ett förslag om minskad plastanvändning och ett förbud mot ett antal engångsartiklar däribland; sugrör, bestick och lock till dryckesbehållare. Förslaget om förbud mot försäljning av engångsartiklar väntas träda i kraft redan år 2021. Detta är en del av EU:s övergripande strategi för en mer hållbar ekonomisk modell som syftar till att minska plastanvändningen och dess miljöpåverkan. Förutom förbudet mot engångsartiklar kommer även ett utökat producentansvar att införas som innebär att producenter till allt större del kommer att bära kostnaderna för avfallshanteringen.

Varför är plast dåligt?

 • Bidrar till nedskräpning – en stor del av plasten som förbrukas hamnar ute i miljön där den skapar problem.
 • Är baserat på fossil råvara – idag går en tiondel av all olja som konsumeras i världen till plastanvändning. Av detta utgörs ca hälften av engångsartiklar.
 • Har en negativ inverkan på växter och djur genom att utsöndra kemikalier
 • Är inte biologiskt nedbrytbart
 • Bildar mikroplaster – plast nöts efter en tid i naturen ner till mindre partiklar. Dessa partiklar har negativa effekter på vattenlevande organismer och fåglar.

Fem sätt att minska er plastanvändning

 1. Ta betalt för era plastpåsar eller varför inte byta ut dem mot papperskassar? – Säljer ni varor ta betalt för påsarna för att minska onödig konsumtion. När ni köper varor, skippa påsen helt eller ta med en egen.
 2. Minimera onödig konsumtion – Fundera på om ni behöver köpa in en ny produkt eller om det går att återanvända era befintliga plastprodukter i större utsträckning. Tänk på vad ni slänger på jobbet och om det finns andra alternativ.
 3. Vid inköp, prioritera produkter av alternativa material där det är möjligt och försök annars att välja återvunnen plast. Genom att ställa krav på era leverantörer kommer efterfrågan på återvunnen plast att öka.
 4. Sortera ert avfall för plastförpackningar – på så sätt möjliggörs att mer av plasten går till återvinning. Placera ut separata behållare med tydlig märkning för plaståtervinning på arbetsplatsen för att göra det enkelt för era medarbetare att källsortera.
 5. Undvik engångsartiklar i plast när ni arrangerar olika evenemang på arbetsplatsen.

Hur gör ni för att minska er plastanvändning? Tipsa gärna genom en kommentar nedan!

MKA Hållbarhet lanserar en onlinebaserad utbildning i hållbarhetsredovisning

Som en del i MKA Hållbarhets erbjudande inom utbildning lanserar vi nu den onlinebaserade utbildningen i hållbarhetsredovisning. Utbildningen leds av vår grundare Maria Karlsson och riktar sig till ledare och medarbetare inom medelstora och stora företag som vill få en inblick i och en ökad förståelse för fördelarna och utmaningarna med att hållbarhetsredovisa.

”Det här är den andra utbildningen som vi har tagit fram i samarbete med Diploma Utbildning, ett samarbete som vi hoppas kommer att utvecklas ytterligare framöver. På så sätt får vi möjlighet att nå ut med vår kunskap inom hållbarhet till en bred målgrupp.” – Maria Karlsson

Under utbildningen får du lära dig hur du upprättar en hållbarhetsredovisning enligt kraven i årsredovisningslagen. Vi går även igenom ett antal frivilliga riktlinjer och standarder för hållbarhetsredovisning. Utbildningen ger ett diplom som visar att du har utvecklat kunskaperna.

Du hittar utbildningen på  https://www.diplomautbildning.se/utbildning/Hallbarhetsredovisning/245/

Om Diploma Utbildning
Diploma Utbildning arbetar med att digitalisera utbildning så att man enkelt kan utbildas när och var man vill.

Läs mer om Diploma Utbildning på http://www.diplomautbildning.se/

MKA Hållbarhet lanserar en onlinebaserad utbildning i ekologiskt hållbar utveckling

Som en del i MKA Hållbarhets erbjudande inom utbildning lanserar vi nu den onlinebaserade grundkursen i ekologiskt hållbar utveckling som vi har tagit fram i samarbete med Diploma Utbildning.

Utbildningen leds av vår grundare Maria Karlsson och riktar sig till ledare och medarbetare inom offentlig, privat och ideell sektor som vill arbeta strukturerat med ekologiskt hållbar utveckling inom sina verksamheter.

”Det här är den första utbildningen som MKA Hållbarhet lanserar i samarbete med Diploma Utbildning. Om du vill utveckla kunskaper för att kunna minska din miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling är grundkursen i ekologiskt hållbar utveckling en bra start. Snart kommer vi även att lansera en utbildning i hållbarhetsredovisning och vi planerar att utveckla fler utbildningar i framtiden”- Maria Karlsson

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom området ekologisk hållbar utveckling samtidigt som du får med dig konkreta verktyg som du kan använda för att arbeta med frågorna i din verksamhet. Utbildningen ger ett diplom som visar att du har utvecklat kunskaperna.

Du hittar utbildningen på https://www.diplomautbildning.se/utbildning/Ekologiskt-hallbar-utveckling-Grundkurs/235/

Om Diploma Utbildning
Diploma Utbildning arbetar med att digitalisera utbildning så att man enkelt kan utbildas när och var man vill.

Läs mer om Diploma Utbildning på http://www.diplomautbildning.se/

Agenda 2030- de globala målen för hållbar utveckling

Om ni vill satsa på ert hållbarhetsarbete bör ni se över verksamheten och er påverkan inom miljö, ekonomi och social hållbarhet. En pedagogisk utgångspunkt för att definiera era mål och fortsatta arbetet är att sätta sig in i Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som bland annat består av 17 globala mål med 169 delmål. Samtliga av FN:s 193 medlemsländer har antagit agendan som gäller sedan januari 2016.

Nu finns även de globala målen på svenska med delmål, indikatorer och konkreta tips på vad du kan göra för att vi ska uppnå målen.

Läs mer om de globala målen på www.globalamalen.se